Skip to main content

Privacy Statement

Pedicure Maarn hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Dit beleid geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door Pedicure Maarn.

Pedicure Maarn, gevestigd aan Klein Amsterdam 96 (3951VV) te Maarn, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 62274902 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die worden verzameld middels deze website.

Verzameling van persoonsgegevens

Indien u een contactformulier invult, online een offerte aanvraagt, een product bestelt, gebruik maakt van online diensten van Pedicure Maarn of een vraag stelt en/of een nieuwsbrief aanvraagt, gaan wij ervan uit dat u toestemming heeft gegeven tot het verstrekken en verwerken van uw persoonsgegevens.

Alle persoonlijke gegevens die u Pedicure Maarn via deze website toevertrouwt, zullen uitsluitend door ons worden gebruikt om onze dienstverlening te optimaliseren en u te informeren over onze producten en diensten als beschreven in dit beleid.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de duur die noodzakelijk is. In het algemeen wordt een termijn aangehouden van maximaal 2 jaar in verband met fiscale aspecten.

Bescherming van persoonsgegevens

Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor Pedicure Maarn dan ook zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Pedicure Maarn stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. Pedicure Maarn heeft technologische oplossingen geïmplementeerd met het doel uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en gebruik van deze gegevens. Indien nodig zullen wij deze maatregelen aanpassen wanneer er nieuwe, algemeen geaccepteerde beveiligingsstandaarden of technologie beschikbaar komt.

Doel van de verzameling van uw persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens die u aan ons hebt toevertrouwt om u van dienst te kunnen zijn of u te informeren. Uw persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om uw vragen te kunnen beantwoorden, om uw informatieaanvraag te verwerken, om u offertes en/of informatie te sturen, om bepaalde producten en/of diensten aan u te leveren, (telefonisch) contact met u op te nemen of ten behoeve van de uitvoering van de tussen u en Pedicure Maarn gesloten overeenkomst. 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Pedicure Maarn verstrekt uw persoonsgegevens in zeer specifieke gevallen aan derden indien Pedicure Maarn u een product levert in het kader van samenwerkingsverband met derde partijen of voor de behandeling van uw aankoop of aanvraag waarvoor het verstrekken van uw persoonsgegevens noodzakelijk is, of voor de verwerking van uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden in dat geval zowel in ons klantenbestand als het klantenbestand van onze partners opgenomen. Wij laten u altijd voorafgaand weten dat er een dergelijke relatie bestaat en om welke bedrijven het gaat. Pedicure Maarn eist van deze bedrijven dat ze uw persoonlijke gegevens adequaat beveiligen en dat ze uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan door Pedicure Maarn is aangegeven. Pedicure Maarn verkrijgt uw persoonlijke gegevens soms van andere partijen buiten Pedicure Maarn, bijvoorbeeld wanneer een partnerbedrijf uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt.

Pedicure Maarn maakt zonder uw toestemming geen persoonsgegevens openbaar, tenzij wij wettelijk verplicht zijn dit te doen, zoals voorkoming of bestrijding van fraude of indien dit noodzakelijk is, zoals bij de verdediging of bescherming van onze rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid of die van onze klanten. Evenmin zal Pedicure Maarn uw gegevens uitwisselen of aan derden verkopen zonder uw toestemming.

Cookies

Pedicure Maarn gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij plaatsen verschillende soorten cookies:

Functionele cookies

Sommige functionele cookies, welke ook door derden geplaatst kunnen worden, maken het mogelijk om bijvoorbeeld uw voorkeuren te onthouden, een video of animatie te bekijken, om een product in een winkelwagentje te kunnen stoppen, of om in te loggen.

Analytische cookies

Met analytische cookies kan Pedicure Maarn onder meer het surfgedrag van bezoekers analyseren opdat de website kan worden geoptimaliseerd en worden aangepast op uw interesses. Wij maken daarvoor onder meer gebruik van analytische cookies die worden geplaatst door derden, zoals Google Analytics.

Pedicure Maarn is gerechtigd zonder uw toestemming niet-persoonlijke informatie te verzamelen middels analytische cookies. Uit deze verzamelde informatie kan uw identiteit niet worden opgemaakt. De informatie wordt door ons gebruikt om de website te verbeteren en marktonderzoek te doen. De niet-persoonlijke informatie wordt aan derden verstrekt in verband met het gebruik van deze website.

Cookies weigeren en verwijderen

U kunt weigeren cookies te plaatsen of deze verwijderen middels uw webbrowser. Wij verwijzen u naar de Help-functie in uw browserprogramma voor meer informatie hierover. Indien u het gebruik van cookies weigert, kan zijn dat een aantal functies op deze websites niet of niet goed werkt.

Persoonsgegevens die verstuurd worden naar andere websites

Op onze websites kunnen links naar andere websites staan, of u wordt via een link van een andere website naar onze website verwezen. Pedicure Maarn is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de verwerking van uw persoonsgegevens door andere websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op de websites van andere ondernemingen. Wij adviseren u het privacybeleid van de betreffende websites te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pedicure Maarn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pedicuremaarn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wijzigingen

Pedicure Maarn behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen en nodigt de gebruiker uit deze pagina af en toe te raadplegen om te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht.